Copyright

20 / 100

Home  ›  Klantenservice  ›  Copyright


Medic75plusxl (copyright)

Medic75plusxl en onze externe verkooppartners zijn trots en zuinig op het sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Medic75plusxl en onze externe verkooppartners, het logo en de beelden van bekende tv reclame. Medic75plus en Medic75plusxl en externe verkooppartners staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Medic75plusxl en partners, vooraf contact op te nemen met de afdeling Corporate Communicatie van Medic75plusxl. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Medic75plusxl en onze partners, zal Medic75plusxl zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Medic75plus en Medic75plusxl voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Medic75plus daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Content op de website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Medic75plus en partners worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Medic75plus en onze partners behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met:

Met de klantenservice van Medic75plus of Medic75plusxl