Privacyverklaring

79 / 100

Home  ›  Privacyverklaring


Privacyverklaring en Cookie gebruik

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet Medic75plusXL persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt uitsluitend indien u toestemming hebt gegeven. Medic75plusXL verwerkt de door u beschikbaar gestelde gegevens zorgvuldig en stelt u in staat om rechten op uw gegevens uit oefenen.

Medic75plusxl gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Dit om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen en specifieke acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich altijd uitschrijven. Dit kunt doen door een e-mail te sturen naar de klantenservice
 • Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde wijze. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer,
 • e-mailadres en aflever- en betaalgegevens. Op deze wijze wordt voorkomen dat u deze bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinfor matie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
 • Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen
 • Medic75plusxl, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

​Geen verkoop aan derden

Medic75plusxl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics

Voor analyse van websitebezoek maakt Medic75plusxl gebruik van Google Analytics.

Volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens

hebben we Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, waarbij:

 1. Een bewerkersovereenkomst met Google is gesloten.
 2. Het laatste octet van IP-adressen worden gemaskeerd (voor anonimiseren).
 3. In Google Analytics alle opties voor “gegevens delen” uitgezet is.
 4. Er geen gebruik gemaakt wordt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging

Medic75plusXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus

en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neemt u dan contact met ons op

Klachten

U hebt de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(de nationale toezichthouder) een klacht in te dienen,

inzake uw privacy en de omgang daarmee door Medic75plusxl.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit ter bescherming van uw privacy.

Medic75plusxl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

​Veiligheid

 • Alle betaalgegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer – Protocol. Door het gebruik van het SSL – protocol wordt het risico dat gegevens worden onderschept wanneer ze over het internet worden verstuurd drastisch verminderd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
 • Weten met wie zij zaken doet en hoe zij het bedrijf gemakkelijk kunnen benaderen
 • Algemene voorwaarden zijn overeengekomen met de Consumentenbond
 • Bedenktijd: 14 dagen
 • Veilige betaalomgeving